RUSB880 Проект: "Компютър и превод"

Анотация:

Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса: