PALB817 Осветление. Практически занимания

Анотация:

Сценичен дизайн

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р
гл. ас. Христина Дякова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: