SECB034 Семинар: Противодействие на престъпността и тероризма

Анотация:

Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Михаел Димитров  д-р
 Гергана Йорданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: