Испанистика (с втори чужд език английски)

Програмна схема

Испанистика (с втори чужд език английски)

4-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни) - избираеми

Аудиторни курсове (кредитни)

ООК по чужд език