GERB556 Семинар "Работа с автентични текстове"

Анотация:

Целта на курса е разширяване на езиковата, дискурсивната и стратегическата компетентност на студентите чрез самостоятелна работа с автентични текстове на немски език. Тази цел се осъществява чрез:

- задачи за четене с разбиране;

- задачи за рефлексия върху стиловете на четене и стратегиите за разбиране;

- лексикални упражнения;

- писане на резюме, есе, съобщение;

- творческо писане.

Задачите се изпълняват през електронната обучителна платформа MOODLE.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- характерните белези и форми на видове текст като Bericht, Nachricht, Reportage, Zeitungsartikel, Sachtext, Werbetext и др.

- притежават обогатен репертоар от стилове и стратегии за четене – глобално, детайлно, селективно и др.;

- притежават обогатена лексикална компетентност в различни области.

2) могат:

- да използват самостоятелно автентични текстове с висока степен на трудност за различни комуникативни, учебни и професионални цели;

- да създават писмени текстове като Bericht, Inhaltsangabe, Nachricht.


Предварителни изисквания:
Немски език на ниво В2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Fr. Hebel (1982), Lesen. Darstellen. Begreifen. Cornelsen/Hirschgraben

Kempf, Kübler, Meierhöfer (1995), Wie schreibe ich einen Aufsatz?, Manz Verlag, München

J. Gotteswinter (1987), Bildergeschichten, Aufgaben und Übungen, Goethe-Institut, München

Training. Aufsatz. Analyse und Interpretation literarischer Texte (1994) - 9./10. Schuljahr, Klett-Verlag

Ch. Syme (1990), Kreatives Schreiben, Verlag an der Ruhr

U.Jensen (1992), Sicher zum Erörtern, Klett-Verlag

P.Nenkova (1998), Wie schreibe ich …? Teil 2, Atlantis.KL, Sofia

G. Westhoff. (1997) Gerard Westhoff. Fertigkeit Lesen. Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache. Berlin, Wien u.a.: Langenscheidt