CTRM247 Организация и тактика на специалните служби и противодействието на организираната престъпност и тероризма

Анотация:

Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

доц. Васил Янарлиев  д-р
доц. Михаел Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: