CTRM124 Анализ на кризите със заложници

Анотация:

Целта на курса е студентите да придобият знания за:

- управление на кризи;

- особености на кризите със заложници;

- управление на кризи с барикадиране и заложници;

- особености на поведението на похитители и заложници;

- водене на първоначални преговори;

- методи за справяне с последиците от кризи със заложници;

- модели на поведение в ситуации със заложници.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

 Антон Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• особеностите на ситуации при вземане на заложници

• процеси за овладяване на кризи със заложници

• особености на поведението на похитители и заложници в кризисни ситуации

• да водят първоначални преговори

2) могат:

• да анализират адекватно психологичните процеси и социално- психологичните процеси при кризите със заложници

• да придобият умения при планиране на действия при кризисни ситуации


Предварителни изисквания:
Студентите да имат:

• Знания и информация за правната рамка, регламентираща управлението на кризи.

• Познания по психология на личността и социалните групи.

• Умения за анализ и работа с научни изследвания, бази данни, оценки.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Правно регулиране на превенцията и управлението на кризи със заложници Методология за анализ на криза със заложници.
 2. Характеристики на кризите със заложници Реагиране при ситуации със заложници. Съдържателни действия
 3. Особености на кризата със заложници - психологическа характеристика Действия в ситуация с барикадирали се лица. Примери от практиката
 4. Психология на заложника. Стокхолмски синдром. Как да оцелеем при терористично нападение и вземане като заложник
 5. Преговори с терористи - тактика ФБР-САЩ. Някои особености от практиката на ФСБ-Русия. Примерни документи при водене на преговори – практика
 6. Особености на поведението при хора, претърпели заложнически кризи. Постравматичен синдром
 7. Текущо оценяване
 8. Психологичен анализ на поведението на похитителите
 9. Преглед и анализ на примерни документи при водене на преговори – практика
 10. Анализ на операции по водене на преговори и освобождаване на заложници в българската практика (1987, 2011, 2023)
 11. Особености на поведението хора претърпели кризи със заложници. Пост травматичен синдром на стрес - последици, справяне
 12. Статистика при кризи със заложници - терористична насоченост (дискусия)
 13. Добри и лоши практики при управление на кризи със заложници и воденето на преговори с похитители
 14. Примери от световната практика за водене на преговори и разрешване на кризи със заложници (Мюнхен, Лондон, Лима-Перу, Беслан, Москва-Дубровка, Франция, Австралия, Манила, Израел-Газа)
 15. Текущо оценяване

Литература по темите:

American Psychiatric Association. 1983. Ethical Dimensions of Psychiatric Intervention in Terrorist and Hostage Situations: A Report. In Terrorism: Interdisciplinary Perspectives. Eichelman, B.; Soskis, D.A.; Reid, W., eds. Washington, DC: American Psychiatric Association, p.181-186.

Aston, C.C. 1981. Hostage-Taking - A Conceptual Overview. In Contemporary Terror - Studies in Sub-State Violence. Carlton, D. and Schaerf, C., eds. New York, NY: St. Martin's Press, p.75-89.

Fowler, R.; DeVivo, P.P.; Fowler, D.J. 1985. Analyzing Police Hostage Negotiations: The Verbal Interactional Analysis Technique. Emotional First Aid: A Journal of Crisis Intervention. 2:2, p.16-28.

Jenkins, B.M.; Wright, R. 1987. Why Taking Hostages is a Winning Terror Tactic. Washington Post. July 17.

McMains, M.; Mullins, W. 1996. Crisis Negotiations. Cincinnati,OH: Anderson Publishing Co.

Ochberg, F.M.; Soskis, D.A. 1982. Victims of Terrorism. Boulder, CO: Westview Press.

Rogan, R.; Hammer, M.; ZanVandt, C. 1997. Dynamic Processes of Crisis Negotiation. Westport, CT: Praeger.

Schlossberg, H. 1980. Values and Organization in Hostage and Crisis Negotiation Teams. Annals of the New York Academy of Sciences. 347, p.113-116.

Stanley, R. 1984. Hostage Negotiations and the Stockholm Syndrome. Military Intelligence. October-December, p.28-30.

Tinklenberg, J. 1982. Coping wit Terrorist Victimization. In Victims of Terrorism. Ochberg,

Warner, J.; Biggs, J.R.; DeGeneste, H.I.; Sullivan, J.P.; Harnischmacher, R. 1987. Special Focus: Confronting Terrorism. Police Chief. 54:5, p.28-40.

Waugh, W.L., Jr. 1982. International Terrorism - How Nations Respond to Terrorists. Salisbury, NC: Documentary Publications.

Welch, M.F. 1984. Applied Typology and Victimology in the Hostage Negotiation Process. Journal of Crime and Justice. 7, p.63-86.

Wesselius, C.L. 1982. Hostages - Psychological-Aspects of Hostage Negotiations and Response. Practitioner. 226:1372, p.1784.

Whittle, R.A. 1988. Hostage Negotiations: A Situational/Motivational Approach for Police Response. In Critical Issues in Criminal Investigations, 2ed. Palmiotto, M.J., ed. Cincinnati, OH: Anderson Publishing Company, p.247-259.

Wolk, R.L. 1981. Group Psychotherapy Process in the Treatment of Hostages Taken in Prison. Group. Summer, p.31-36.

Wolman, B.B. 1982. Psychology of Followers of Terrorist Groups. International Journal of Group Tensions. 12:1-4, p.105-121.

Уиткъм, К., Екипът ФБР отвътре, Атика, С.2004

Abbott, T.E. 1986. Time-Phase Model for Hostage Negotiation. Police Chief. April, p.34-35.

Средства за оценяване: