VIPB013 Плакат и рекламен дизайн - І част

Анотация:

Студентите се запознават с основните видове плакат, както и с най-характерните компоненти на рекламния дизайн. Проследяват се важни тенденции и акценти в исторически и съвременен план. Съпоставят се постиженията на българската и световната приложна графика. Представя се визуален материал, чрез който се анализират и конкретизират главните аспекти във визуалната комуникация. Акцентира се върху основния носител на рекламния дизайн – плаката.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти придобиват основни теоритични познания и практически умения в графичния дизайн. Получават се базисни подготовки и компетенции относно типографията и шрифтовите стандарти.
Предварителни изисквания:
Интереси в областта на графичния дизайн и визуалната култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в предмета на курса. Запознаване с основни принципи и примери в графичния дизайн. Кратък исторически преглед.
  2. Поставяне на първа задача. Рекламен плакат за зоопарк. Раглеждане на добри примери за рекламен плакат.
  3. Обсъждане на идеи на задача Рекламен плакат за зоопарк. Анализ и пресяване на идеи.
  4. Конферанс и обсъждане на плакатите. Поставяне на оценка.
  5. Лекция за историята на рекламния плакат. Анри-Тулуз Лотрек и Жул Шире.
  6. Поставяне на задача: Плакатни експерименти с използване на частите на човешката глава: око, ухо, нос, уста. Разглеждане на примери.
  7. Обсъждане и анализ на идеите за задачата: Плакатни експерименти с използване на частите на човешката глава: око, ухо, нос, уста. Разглеждане на примери.
  8. Обсъждане и анализ на идеите за задачата: Плакатни експерименти с използване на частите на човешката глава: око, ухо, нос, уста. Разглеждане на примери.
  9. Финалидиране и обсъждане на готови проекти за задачата: Плакатни експерименти с използване на частите на човешката глава: око, ухо, нос, уста. Разглеждане на примери.
  10. Поставяне на задача: Две рекламни страници за списание на различна тема. 1. Банков продукт; 2. Лекарствено средство.
  11. Дискусия и анализиране на идейни проекти за задача: рекламни страници за списание. Идейни и композиционни подходи.
  12. Дискусия и анализиране на идейни проекти за задача: рекламни страници за списание. Рисунка, стилизация, цвят и типографска композиция.
  13. Брейнсторм задача по зададена тема. Индивидуална за всеки студент тема, по която да се генерират идеи в рамките на един учебен блок.
  14. Дискусия и анализиране на завършени проекти за задача: рекламни страници за списание. Рисунка, стилизация, цвят и типографска композиция. Кратък анализ на поставената брейнсторм задача и отсяване на добрите идеи.
  15. Конферанс на задачине от семестъра. Дискусия относно добрите решения и евентуални художествени недостатъци.

Литература по темите:

1. „Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

2. „Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

3. ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

4. „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

5. Сп. „Нагледна агитация“ – издания на ДИ „Септември“, (1979-1990)

6. „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2013)

7. „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

8. „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

9. „Полският плакат“ – Йежи Вишневски

10. „Плакати Тасев“ – Димитър Тасев

11. „Great poster masters from Japan“ – издание на Международно триенале на сценичния плакат

12. „Great poster masters from Poland“ – издание на Международно триенале на сценичния плакат

13. „International jury 1995–2007 Poster exhibiton“ – издание на Международно триенале на сценичния плакат

14. „Международно жури“ – издание на Международно триенале на сценичния плакат

15. „Божидар Йонов“ – Божидар Йонов

16. „Графичен дизайн“ – Димитър Тасев

17. „Contemporary Bulgarian graphic design“ – издание на Международно триенале на сценичния плакат

Средства за оценяване:

Конферанс