VIPB009 Графика и илюстрация - І част

Анотация:

Курсът има за цел да развие и усъвършенства у студентите творческо мислене, богато въображение и обща графична култура. Курсът предлага разнообразие от лекции и практически занимания в областта на класическата графика. Разглеждат се основни високо и дълбоко – печатни техники като линогравюра и суха игла.Работата в ателие включва изключително употреба на графична преса, печатарско мастило и пасери, както и специфични графични материали.

По време на семестъра студентите разглеждат примери за творчеството на световни автори работили в областта на графичното изкуство, което обогатява познанията им по обща история на изобразителното изкуство.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р
ас. Васил Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да владеят графичния изобразителен език

• Да създават оригинални типажи на приказни и фантастични герои

• Да знаят принципите за отпечатване на различни графични творби и видове хартия;

2) могат:

• Да създават графични изображения в различни графични техники

• Да експериментират при създаването на класически или съвременни илюстрации•


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интереси в областта на графичното изкуство.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Исторически аспекти и видове графика
 2. Високо-печатни графични техники
 3. Дълбоко- печатни графични техники
 4. Проект за високопечатна техника: линогравюра, графична рисунка
 5. Насочено осветление, щтрих и полутон в графичния проект
 6. Гравиране - инструменти и подготовка на матрицата
 7. Линогравюра - отпечатване - технология и видове хартия
 8. Високопечатни техники: суха игла: проект
 9. Специфика на гравирането при сухата игла
 10. Суха игла – стилово разнообразие
 11. Oтпечатване и видове хартия
 12. Фоново разнообразие - комбиниране на 2 или повече матрици
 13. Известни автори - периодика
 14. Ползване на пасери
 15. Конферанс - финално оценяване при отпечатването

Литература по темите:

Основна литература:

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло., София, Издателство „Труд“ , 2000

• Григоров, Тома. Перспектива., Издателство „Просвета“, София, 1998

• Мецлер, Фил. Изкуството на перспективата. Основно ръководство на художника ( материали и техники). , София, Книгомания, 2011

• Рейвънскрофт,Линда. Ръководство за рисуване на герои от приказките., София, Книгомания, 2011

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., София, Захарий Стоянов

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1994

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972

Допълнителна литература:

• Zeegen, Lawrence. The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing,1996

• Imoto, Sachiko. Illustration School – Let’s Draw happy people, 2010

• Gastman, Roger. Juxtapoz Illustration, 2008

• Wiedermann, Julius. Illustration Now, 2011

• Rees, Darrel. How to be an Illustrator, 2008

• Withrow, Steve. Illustrating Children's Picture Books: Tutorials, Case Studies, Know-How, Inspiration, 2009

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс