OOOK217 Близкият изток - история, култура и общество

Анотация:

Целта на курса е студентите да получат задълбочени знания за структурата на страните от Близкия изток, за историческите, географски и културни фактори, довели до тяхното създаване. Студентите се запознават с ключови концепции като държава, нация, национална държава, мултинационална държава и конкретните им проявления в арабския свят.

Курсът се фокусира върху върху основни геополитически конфликти в района като например създаването на държавата Израел и израело-палестинския конфликт, израело-арабските взаимоотношения като цяло, предизвикателствата на национализма пред отделните държави и др.

Специално внимание се отделя на основни политически понятия и институции на исляма и тяхното значение за формирането на политиката на страните от Близкия изток.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни понятия от политическата география на Близкия изток;

• да използват тези концепции за разбирането на съвременния свят като обвържат регионалната конфигурация на арабския свят със създаването на световни конфликтни зони

2) могат:

• критично да анализират и да разчетат регионалната динамика на близкоизточните страни;

• да проследят връзката между политическите, демографските, географските и икономически фактори и формирането на вътрешната и външна политика на арабските страни.;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Абду Филали-Ансари, Какво е либерален ислям?Източниците на просветената мюсюлманска мисъл, списание Ориенталия 6/2007.

• Евстатиев, Симеон, Религия и политика в арабския свят, „Изток-Запад“, 2012.

• Еспозито, Дж., Ислямската заплаха – мит или реалност. изд. „Златорог”, 2003.

• Корм, Жорж, История на Близкия изток/от Древността до наши дни. изд. „Рива”, София 2009 г.

• Луис, Бърнард, Свобода и справедливост в модерния Близък изток, „Ориенталия”, 2010/1.

• Малинова, Мариана, “Основни принципи в политическата теология на класическия и средновековен ислям”; в: Разум, Списание за политика и култура, 2/2002, София, с. 124-140;

• Mирчева, Христина, Близък изток – интереси, амбиции, конфликти (1948-1988), София, изд. „Везни” 1998

• Пеев, Й. Съвременният ислям, София 1999 г.

• Скот, Джоан Уалах, Политики на булото, София 2007.

• Чуков, Вл. Ислямски фундаментализъм. „Изток-Запад”, 2004.

• Списание „Ориенталия“, 2012.

Латиница:

Линковете след някои заглавия са към електронен каталог на библиотеката на НБУ:

1. Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought, Tauris, 2005 New York.

2. Halliday, Fred, The Middle East in international relations: power, politics and ideology, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

http://qopac.nbu.bg/EOSWeb/OPAC/TitleView/CompleteDisplay.aspx?FromOPAC=true&DbCode=0&PatronCode=0&Language=bulgarian&RwSearchCode=0&WordHits=east%7Cmiddle&BibCodes=111227711

3. Cleveland, W., A History of the Modern Middle East, Boulder: Westview Press, 2009.

http://qopac.nbu.bg/EOSWeb/OPAC/TitleView/CompleteDisplay.aspx?FromOPAC=true&DbCode=0&PatronCode=0&Language=bulgarian&RwSearchCode=0&WordHits=east%7Cmiddle&BibCodes=111228251

4. Khomeini, Ayatollah Ruhollah, Islamic government / Ayatollah Ruhollah Khomeini, New York: Manor Books, 1979.

http://qopac.nbu.bg/EOSWeb/OPAC/TitleView/CompleteDisplay.aspx?FromOPAC=true&DbCode=0&PatronCode=0&Language=bulgarian&RwSearchCode=0&WordHits=islamic&BibCodes=42178419

Средства за оценяване:

Реферат (писмена работа)

Дискусии

Резюме на статии

Презентация