LOGB300 Терапевтично поведение: общи принципи и конкретни приложения

Анотация:

Представя основните принципи на изграждането и провеждането на дългосрочна терапевтична дейност и конкретните им приложения в практиката.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

ас. Майя Младенова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как да извършват терапевтична дейност през установена рамка от професионални и етични принципи и да установят терапевтична връзка със своите клиенти. ……………………………………………………..

• …………………………………………………………………………………..

2) могат:

• Да прилагат набор от терапевтични техники в интерес на поставените цели на лечението и промяната, и в интерес на заявените нужди на клиента/пациента.

• ……


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат основни знания за целите и задачите на логопедичната/психологична/обща медицинска терапия

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Аргирова-Талева, В и Талев, А., Игротерапия: лечение на заекването (София, 2015)

Балинт, М., Лекарят неговият пациент и болестта (София, 1999)

Бонгар и Бютлър, Пълен наръчник по психотерапия (София, 2002)

Боянова, В., От симптома към диагнозата в логопедичната практика (София, 2012)

Милър , Р и Ролник, С., Мотивационно интервюиране ( София, 2010)

Петерман, У и Петерман, Фр., Работа с деца с агресивно поведение (София, 2017)

Станкова. М., Клинични и социални аспекти на поведението в предучилищна възраст (София, 2012)

Тодорова, Е., Артикулационни нарушения: ръководство за терапия (София, 2014)

Тодоров, О. Психоанализата: фрагменти от едно тематично въведение (София, 2015)

Томе, Х., Кехеле, Х., Учебник по психоаналитична терапия (София, 2009)

Фройд, З., Съвети кьм лекаря (София, 1997)

Ценова, Цв., Логопедия (Варна, 2015)

Syder, D., ( 2003) Wanting to Talk: Counselling Case Studies in Communication Disorders. London:Whurr

Средства за оценяване:

Представяне и дискутирае на случай (устна презентация на два случая)

Курсова работа (теоретична разработка с подробна библиография)