CINB215 Приложни аспекти на филмовата режисура - I част

Анотация:

Кино и телевизия

Преподавател(и):

проф. Георги Дюлгеров  
 Николай Илиев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: