CINB204 Репортажът и документалистиката в телевизията - I част

Анотация:

. Придобиване на познания,необходими за създаване на телевизионни репортаж.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  
 Борис Пинтев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Ще знаят:

Основни елементи на репортажната работа.

2) Ще могат:

Да подготвят техниката за снимки . Да работят на терен. Да мислят монтажно, да работят в екип при създаването на телевизионен репортажи.


Предварителни изисквания:
Да имат необходими технически познания и умения за професията на оператора.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Васил Кацев - „ Художествена фотография”

• Емил Рашев - „Светлината в практиката на оператора”

• Анатолий Головня – „Светлината в изкуството на оператора”

• Георги Карайорданов - „Кино и телевизионно операторско майсторство”

• Емилия Стоева – „Визията в документалното кино”

• Светла Фингова – „ Монтажът на аудиовизуалното произведение”

• Милош Форман –„ Повратна точка”

• Ърнест Хемингуей – „По телеграфа”

Средства за оценяване:

практически задачи 75%

писмен изпит 25%