HISB011D Международни отношения през XIX век

Анотация:

Деветнадесетото столетие е време на драстични промени в международния ред за Европа, а от там и за цялото човечеството. Това е епохата на сериозните усилия за регламентиране на междудържавните връзки и вписването им в система под контрола на Великите сили. Столетие на политически промени, революции, националноосвободителни движения и индустриално развитие. Европейските народи се превръщат в нации и това е началото на един подем в жизнената енергия на народите и държавите в Европа. Старият континент е прекроен вътрешно-политически: демократизация, налагането на конституционните форми на управление и всеобщото гласуване. Социално - икономическите промени, прирастът на населението и индустриализацията водят, до новия натиск и надмощие на Европа, над неевропейския свят.

Предлаганият курс проследява главните международни системи и развитието на междудържавните връзки през ХIХ в.

прочети още
История и археология ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Гюдуров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•След завършване на курса студентите ще познават основните международни системи и организации през ХIХ и в началото на ХХ в., както и регионалните и световни измерения на събитията и процесите през същия период

2) могат:

Могат да се ориентират в плетеницата от фактори и наследства, влияещи върху облика на днешния свят, да преценяват отговорностите на определена голяма държава за една или друга международна система или катастрофа и да се отнасят критично към различните форми на промени в развитието на човечеството


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бицилли, Петър. Основни насоки в развитието на Европа. Второ изд. (София, 1993).

Кенеди, П. Възход и падение на великите сили. Т.1-2. София, “Св.Георги Победоносец”, 1997

Кисинджър, Х. Дипломацията. София, “Труд”, 1997

Шулце, Хаген. Държава и нация в европейската история. Прев. от немски. (София, 2002)

Средства за оценяване:

• ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

• ТЕСТ