BAEB314D Приложни финанси

Анотация:

Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: