PSYM185 Клинична практика в психоаналитична перспектива I част

Анотация:

Клинична психология - психоаналитична перспектива

Преподавател(и):

 Траянка Григорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: