PSYM176 Клиничен стаж 3

Анотация:

Клинична психология - психоаналитична перспектива

Преподавател(и):

проф. Емилия Алексиева  д-р
ас. Елена Пседерска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: