PSYM115 Психологическо изследване на възрастния I част

Анотация:

• Курсът изяснява специфичните особености на психодиагностичното изследване на възрастен в клиничната практика;

• Представят се основни психологически методики за психологическо изследване на възрастни;

• Дискутират се етичните принципи на психологическото изследване в клиничната практика;

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива

Преподавател(и):

проф. Емилия Алексиева  д-р
доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата на психодиагностичното изследване в клиничната практика

• основни методики за психологическо изследване

2) могат

• да планират и проведат психолодиагностично изследване в клиничен контекст;

• разбират и прилагат професионалните етичните принципи в практиката си;


Предварителни изисквания:
Да са студенти от МП "Клиничнапсихология - психоаналитична перспектива"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Aeaaiinoeea ia ineoe?iioi ?acaeoea, iia ?aa. ia E.Oaaioa?a, N.,1988

2. Iaiiaa - Oiiiaa A., Ineoieiae?anea aeaaiinoeea, N.,1974

3. Brazelton,T.B.,Als,H., Tronick,E., Lester B.M.(1979). Specific neonatal measures: The Brazelton neonatal behavior assesment scale. In: J. P.Ofosky(Ed.), Handbook of infant development, N Y

4. Brooks-Gunn,J, M.Weinraub(1983). Origins of Testing.: In Origins of Intelligence,Ed. By M.Lewis, Plenum Press, N Y

5. Brunet O., I. Lezine (1971). Le developpement psychique de la premiere enfance, PUF, Paris

6. Doll E.(1965) Vineland Sociale Maturity Scale

7. Gesell, A., Amatruda C.S.(1962). Developmental Diagnosis, N Y,

8. Illingworth R.S.(1972).The Development of the infant and young children- normal and abnormal

9. Handbook of Intelligence- Theories, Measurement and Application(1986) Ed. By B.B. Wolmen

10. Honzik, M. (1983). The Value and limitation of measurement. : In Origins of Intelligence,Ed. By M.Lewis, Plenum Press, N Y

11. Josse D.(1997) Brunet-Lezine revise, EAP

12. Wilson,R.S.(1973) Testing infant intelligence. Science, 182,734-739

13. Wordrich, D.L.(1984). Children ‘s Psychological Testing, Brookes Publishing Co

14. Zazzo R.(1969). Manuel pour l’examen psychologique de l’enfant, Neuchatel,Delachaux et Niestle

Средства за оценяване:

Тест, писмен коментар на резултати от психологическо изследване