PSYM213 Психологическо изследване на детето и юношата I част

Анотация:

• Курсът представя основните подходи за психологическо оценяване (психодиагностика) в детска (без ранно детство) и юношеска възраст;

• Обсъждат се специфичните особености на изследване на дете и юноша с различни видове патология;

• Формират се специфични умения за работа

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива

Преподавател(и):

проф. Емилия Алексиева  д-р
 Емилиян Крумов  
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• психологически методи за оценяване на деца и юноши

• деонтологичните изисквания за работа с деца и юноши

2) могат:

• да работят с конкретни психологически тестове

• да провеждат интервюта

• да пишат доклади от психодиагностично изследване

• прилагат професионалната деонтология в практиката си


Предварителни изисквания:
Курсът е за студенти, записани в МП "Клинична психология - психоаналитична перспектива".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Aeaaiinoeea ia ineoe?iioi ?acaeoea, iia ?aa. ia E.Oaaioa?a, N.,1988

2. Iaiiaa - Oiiiaa A., Ineoieiae?anea aeaaiinoeea, N.,1974

3. Brazelton,T.B.,Als,H., Tronick,E., Lester B.M.(1979). Specific neonatal measures: The Brazelton neonatal behavior assesment scale. In: J. P.Ofosky(Ed.), Handbook of infant development, N Y

4. Brooks-Gunn,J, M.Weinraub(1983). Origins of Testing.: In Origins of Intelligence,Ed. By M.Lewis, Plenum Press, N Y

5. Brunet O., I. Lezine (1971). Le developpement psychique de la premiere enfance, PUF, Paris

6. Doll E.(1965) Vineland Sociale Maturity Scale

7. Gesell, A., Amatruda C.S.(1962). Developmental Diagnosis, N Y,

8. Illingworth R.S.(1972).The Development of the infant and young children- normal and abnormal

9. Handbook of Intelligence- Theories, Measurement and Application(1986) Ed. By B.B. Wolmen

10. Honzik, M. (1983). The Value and limitation of measurement. : In Origins of Intelligence,Ed. By M.Lewis, Plenum Press, N Y

11. Josse D.(1997) Brunet-Lezine revise, EAP

12. Wilson,R.S.(1973) Testing infant intelligence. Science, 182,734-739

13. Wordrich, D.L.(1984). Children ‘s Psychological Testing, Brookes Publishing Co

14. Zazzo R.(1969). Manuel pour l’examen psychologique de l’enfant, Neuchatel,Delachaux et Niestle

Средства за оценяване:

Тест, писмен анализ на данни от изследване или на случай