MALM340 Стажантска практика по италиански език

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  
ас. Мария Ладовинска  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: