MALM338 Стажантска практика по френски език

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Анелия Бръмбарова  д-р
преп. Елена Апостолова-Мутафчийска  
преп. Магдалена Божкова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: