HACM306 Стаж: Работа в музей и галерия

Анотация:

Стажът е предназначен за студенти от програма "Сравнително изкуствознание" и има за цел да ги подготви за работа в музеи и галерии.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р
доц. Боян Манчев  д.н.
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След провеждане на стажа студентите имат натрупан практически опит от многообразната работа в художестевна галерия и/или музеии.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Стажовете са вариативни в зависимост от нуждите и възможностите на институциите, а също и от интересите на студентите.

Литература по темите:

Библиография ще бъде дадена непосредствено преди началото на стажа, в зависимост от типа институция и дейности в нея.