HACM271 Иконография на властта в европейското изкуство

Анотация:

Като комуникативен език изобразителното изкуство е изработило формули за изразяването на различните отношения в обществото. Едно от най-важните отношения за структурирането на обществото е отношението власт-общество. То преминава през различни вариативни форми, в които се вплитат и други отношения като култура-авторитет-индивид-колектив… Представя проблема чрез поредица от анализи на различни епохи -- от Античността до съвремието.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р
доц. Оксана Минаева  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще се запознаят с основните принципи на сугестиране и изказ на посланията чрез разнообразни визуални средства в изобразителното изкуство на Европа през различните епохи, периоди, школи.

2) ще могат да анализират дадено произведение на изкуството като част от икономията на властта в определен обществен и културен контекст;

ще могат разбират и преценяват появата на различните художествени тенденции и стилове във връзка с идеологическата им значимост и интерес в обществото.


Предварителни изисквания:
НямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в курса. Символичната власт на художествените образи.
 2. Визуална комуникация и художествените образите - изследователски подходи и методика.
 3. Памет и власт – политически символи и социални значения в публичното изкуство. Античност.
 4. Памет и власт – политически символи и социални значения в публичното изкуство. Средновековие.
 5. Памет и власт – политически символи и социални значения в публичното изкуство. Ренесанс и Барок.
 6. Памет и власт – политически символи и социални значения в публичното изкуство. Просвещение.
 7. Памет и власт – политически символи и социални значения в публичното изкуство. XIX век.
 8. Памет и власт – политически символи и социални значения в публичното изкуство. Тоталитарните образи на XX век. Нормативните естетики на режимите.
 9. Сблъсък на образите. Иконоборство и трансформиране на посланията на политическите образи, XX-XXI век.
 10. Социалните послания на крикатурата и графитите.
 11. Ленин като политическа икона, пропаганден образ и комерсиален продукт.
 12. Музей на изкуството от социалистическия период - идеологическа конструкция без послания?
 13. Посещение и анализ на постоянната скулптурна експозиция на Музей на изкуството от социалистическия период.
 14. Презентации от студенти и дискусия
 15. Заключения на курса и отворени въпроси.

Литература по темите:

Всяка лекция е съпроводена с препратки към ресурси по темата.

Браун, П. Авторитетът и свещеното. Аспекти на християнизацията в римския

свят. С., 2000.

Браун, П. Светът на Късната Античност, 150 – 750 г. сл. Хр. С., 1999.

Бърк, П. Народната култура в зората на модерна Европа. С., 1997.

Гагова, Кр. Кръстоносните походи и Средновековна България. С., 2004.

Гагова, Кр. Кръстоносните походи.С., 1998.

Гуревич, А. Я. Проблеми на средновековната народна култура. С., 1991.

Дюби, Ж. Времето на катедралите. Изкуство и общество 980 – 1420 г. С., 2004.

Казаларска, Светла. Музеят на комунизма между паметта и историята, политиката и пазара. С., 2013.

Latour, Bruno and Peter Weibel (eds.). ICONOCLASH: Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art. Boston: MIT, 2002.