SHEM014 Магистърски стаж

Анотация:

Банково дело и финанси (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

гл. ас. Красимир Костенаров  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: