SHEM208 Проект: Методи на изследване в бизнеса

Анотация:

Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

 Александрос Капулас  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р
проф. Иван Боевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: