LTIM303 Стаж английски и немски език

Анотация:

Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  
доц. Борис Наймушин  д-р
гл. ас. Анелия Ламбова  
доц. Елена Тарашева  д-р
проф. Дияна Янкова  д.н.
преп. Нора Кръстева  
преп. Анжела Ангелова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: