MUSM742 Музикален и актьорски анализ на мюзикъл ІІ част

Анотация:

Курсът разглежда драматургията на дадените произведения.

Анализират се ситуациите и героите.

Търсят се сценични решения за отделните епизоди в контекста на целия спектакъл.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

 Наталия Афеян  д-р
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти се научават на аналитично-практически подход към бъдещите си сценични задачи.
Предварителни изисквания:
Музикална грамотност

Актьорска компетентност

Сценични уменияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Дискусии Репетиции Концертно изпълнение

Литература по темите:

Литературато и изобщо референтните източници се определят от преподавателя съобразно творбата, върху която се работи.

Средства за оценяване:

Сценична изява/сценичен етюд