MUSM740 Танц за мюзикъл, музикална драма и музикална комедия ІІІ част

Анотация:

Курсът се занимава с развитие на хореографските качества, които са насочени към изработката на солови и монологични сценични и само танцови форми. Уменията за създаването на солов танц и различията в работата и подготовката на постъновчика с група за Мюзикъл. Студентите ще изучават приомите и законите на които се подчинява създаването на 1-часово произведение, начините и приомите, които се прилагат при пресъздаването на драматургичната цялостност на тази сценична форма. Обръща се внимание на идейната състоятелност и чистотата на

абстрактната „история”, представена само от един артист. Как присъства музикалната среда като равностоен партньор на танцьора / изпълнителя/. Ролята на визуалната среда и игра с цветове, костюм и реквизит. Не на последно място – как да работим с светлината, когато на сцената историята се радказва от един човек. Подходът към солова постановка има различна и по-сериозна обоснованост и мотивация на създаване. Мотивирането за изразяване от един човек, трябва да бъде категорично и достатъчно конкретно в избора на изразните средства и танцови и актьорски техники. Усвояването и развитието на всички тези елементи изграждащи мюзикълния артист са основната задача на тематиката на курса.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
доц. Анна Пампулова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Развиване на танцовия потенциал на студентите, чрез прилагане и експериментиране с натрупани на пластични умения за хореография за Мюзикъл.

2. Придобитите умения по време на курса да позволят на студентите да свободно да използва различната динамика на движенията в пространството, при работа в сценичен проект - слово и танц, пеене.
Предварителни изисквания:
• да имат добра физическа кондиция.

• да имат общи познания, умения и опит в областта на танцовото изкуство.

• да имат опит в работа с група

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Танцов екзерсиз за подобряване физиюеската изразителност на артиста
  2. Репетиционни разработки за хореографски текст за Мюзикъл
  3. Сцениюна изява и разработка на ария с танц

Литература по темите:

Видео клипчета – примери за разработка на поведение, заснети от ас. Анна Пампулова

• Видео клипове – www.youtube.com

• Линк към спектакъла „Споделено пространство“ – Държавна опера Стара Загора, 2013г.,Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:https://www.youtube.com/watch?v=osMB-rPem-4

• Линк към спектакъла “PLACEBO” 2013г., УТ, НБУ, Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:https://www.youtube.com/watch?v=UVUcB-PiGeQ

• Линк към спектакъла “Защо сега” 2005г., Софийска опера и балет, Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:https://www.youtube.com/watch?v=ub9200ERwAQ

• Линк към спектакъла “10 врати” 2007г., държавен балет „Арабеск“, Авторски спектакъл на гл. ас. д-р Анна Пампулова:https://www.youtube.com/watch?v=8gGzx6HDdlI

• Линк към спектаклите "Цар Льв", Красавицата и Звяра"