VIPM299 Стаж: стъклото и керамиката в изобразителното изкуство, дизайна и вътрешната архитектура

Анотация:

Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р
доц. Константин Вълчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: