MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част

Анотация:

Курсът MUSM385 - Вокални и инструментални ансамбли - III част придставлява курс, при който певците/или инструменталистите/ в значителна степен владеят репертоар от класическата вокална/съответно оперна или вокално-песенна литература/.

Разглеждат се проблемите на ансамбловото пеене - видове вибрато, дишане,

баланс, динамично оцветяване, ансамблова рефлективност, самостоятелност при пеене на контрапунктни гласове и други.

прочети още
Класическа музика

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р
гл. ас. Илиян Парасков  д-р
проф. Албена Кехлибарева-Стоянова  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите успешно "MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част"

имат значително натрупани познания в областта на вокалната и камерната музика, ансамбловото музициране и публичното представяне на вокален или инструментален ансамбъл.


Предварителни изисквания:
Значителен вокален опит и практика,

придобити от предшестващи курсове като "Вокални и инструментални ансамбли - ІI част", някои курсове по Камерна музика,Акомпанимент и други.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

По преценка на педагога и по лична преценка - списък от мининум 15 заглавия за годината.

Средства за оценяване:

Участия в концерти и спектакли