MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част

Анотация:

Курсът има за цел да развие и задълбочи практическите и организационните умения на студентите, да активизира техния предприемачески дух и изпълнителски умения. Да развие свободата на избор на идеи по отношение на организирането на различен тип проекти, да активизира тяхната предприемчивост по посока на богато и плодотворна творческо сътрудничество с колеги певци, инструменталисти, тонрежисьори си от програмите по музика на НБУ. Да стимулира свободния им избор по отношение намиране на нови модели на промотиране на майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти, студийни звукозаписи и др.

Основна работа на студентите в курса е тяхната сценична реализация - в проекти, концерти, конкурси, продукции и прочие възможности за индивидуална проява.

Курсът подготвя студентите за работа в реална среда - след приключване на курса на обучение в магистърската програма в НБУ.

прочети още
Класическа музика

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
доц. Нина Найденова  д-р
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
проф. Стефан Драгостинов  
 Ермила Швайцер  д-р
проф. Марио Хосен  д-р
гл. ас. Ана Линчева  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Имат обогатени теоретични и практически познания в областта на изпълнителското майсторство.

• Най-нови световни тенденции в развитието на практиките на концертни и други публични прояви в областта на музиката.

• Имат свободен избор да експериментира в различни организационни и изпълнителски модели.

2) могат:

• да работят в екип

• да се включват в последващи изяви и проекти към департамента или програмата.

• Да реализират, съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ, майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти, студийни звукозаписи и др.

• Да могат активно да представят резултатите от своята изпълнителска дейност.


Предварителни изисквания:
Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Да имат реално обучение и сценичен опит.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Подборът на литературата в курса и строго индивидуален, тъй като е свързан с изпълнителските и сценични възможности на студентите. Освен това препоръчителната музикална литература е и част от плана за работа на договорната организация, в които се реализира стажа на студентите.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 50 %