MUSM275 Основи на творческото мислене

Анотация:

Този курс е изключително важен за бъдещите изследователи, независимо дали са теоретици или практици, дали за изпълнители или музикални изследователи.

Курсът е индивидуален и изцяло е свързан с конкретните търсения на студенти, под непрекъснатата супервизия на преподавателя.

В него се поставят някои основни постаменти, с които студентът ще може да се доизгради като интересна личност, като артист, като творец. но и да остане като един академично изграден бъдещ музикант.

прочети още
Класическа музика

Преподавател(и):

проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите имат възможност да затвърдят свои теоретични знания, да бъдат оставени да са креативни и интересни, да направят свои констатации, да бъдат творци във всяко свое действие.

Курсът е изключително важен, за да се съхрани всяка индивидуалност на студента, но да му се помогне да я покаже по свой начин, да я развие и тази му индивидуалност да бъде основа за неговата същност като изпълнител, теоретик, практик и след като се дипломира - добър и уникален професионалист в областта на музиката или танца.
Предварителни изисквания:
Успешно завършване на предварителните семестри в магистърската програма, в която се обучава.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литературата е индивидуална, в зависимост от поставените задачи и индивидуалната работа със студента по проект или сценична реализация.