MUSM398 Improvisation and Interpretation, Part 3

Annotation:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през Есенен

семестър на академичната учебна година и е пхредназначен за студенти от

ФБО, които изучават поп и джаз клавишни инструменти. Курсът се

провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като

индивидуален курс и се организира в групи от 3 до 5 обучаеми.

Насочеността на курса екъм теоретично и практично изясняване на

методическите похвати, свързани с моделите на обучение по

поп и джаз клавишни инструменти, както и изграждането на

наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към

усъвършенстване.

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Assoc. Prof. Angel Zaberski, PhD
Asst. Prof. Ilian Paraskov, PhD

Kamelia Todorova
Prof. Mario Hossen, PhD
Prof. Lyudmil Angelov

Course Description:

Competencies:

• Да Формира и развие у студентите изпълнителски умения в тяхната бъдеща

дейност.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение,

стремеж към усъвършенстване.


Prerequisites:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория,

както и технически инструментални умения.

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

The real book-vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-34

Oscar Peterson-Jazz exercises.

Assessment:

1. Интерпретация 30%

2. Практическа разработка 20%

3. Презентация 50%