MUSM385 Vocal and Instrumental Ensembles, Part 3

Annotation:

Курсът MUSM385 - Вокални и инструментални ансамбли - III част придставлява курс, при който певците/или инструменталистите/ в значителна степен владеят репертоар от класическата вокална/съответно оперна или вокално-песенна литература/.

Разглеждат се проблемите на ансамбловото пеене - видове вибрато, дишане,

баланс, динамично оцветяване, ансамблова рефлективност, самостоятелност при пеене на контрапунктни гласове и други.

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Asst. Prof. Ilian Paraskov, PhD

Ermila Chweizer, PhD
Prof. Mario Hossen, PhD
Prof. Lyudmil Angelov

Course Description:

Competencies:

Завършилите успешно "MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част"

имат значително натрупани познания в областта на вокалната и камерната музика, ансамбловото музициране и публичното представяне на вокален или инструментален ансамбъл.


Prerequisites:
Значителен вокален опит и практика,

придобити от предшестващи курсове като "Вокални и инструментални ансамбли - ІI част", някои курсове по Камерна музика,Акомпанимент и други.

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

По преценка на педагога и по лична преценка - списък от мининум 15 заглавия за годината.

Assessment:

Участия в концерти и спектакли