MUSM929 Internship: Musical Performance, Part 1

Annotation:

Курсът има за цел да развие и задълбочи практическите и организационните умения на студентите, да активизира техния предприемачески дух и изпълнителски умения. Да развие свободата на избор на идеи по отношение на организирането на различен тип проекти, да активизира тяхната предприемчивост по посока на богато и плодотворна творческо сътрудничество с колеги певци, инструменталисти, тонрежисьори си от програмите по музика на НБУ. Да стимулира свободния им избор по отношение намиране на нови модели на промотиране на майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти, студийни звукозаписи и др.

Основна работа на студентите в курса е тяхната сценична реализация - в проекти, концерти, конкурси, продукции и прочие възможности за индивидуална проява.

Курсът подготвя студентите за работа в реална среда - след приключване на курса на обучение в магистърската програма в НБУ.

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Prof. Georgi Arnaoudov, PhD
Prof. Georgi Petkov, PhD
Assoc. Prof. Nina Naydenova, PhD
Prof. Etien Levi
Prof. Milena Shushulova, PhD

Prof. Stefan Dragostinov
Ermila Chweizer, PhD
Prof. Mario Hossen, PhD
Prof. Lyudmil Angelov

Course Description:

Competencies:

1) знаят:

• Имат обогатени теоретични и практически познания в областта на изпълнителското майсторство.

• Най-нови световни тенденции в развитието на практиките на концертни и други публични прояви в областта на музиката.

• Имат свободен избор да експериментира в различни организационни и изпълнителски модели.

2) могат:

• да работят в екип

• да се включват в последващи изяви и проекти към департамента или програмата.

• Да реализират, съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ, майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти, студийни звукозаписи и др.

• Да могат активно да представят резултатите от своята изпълнителска дейност.


Prerequisites:
Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Да имат реално обучение и сценичен опит.

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Internship

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

Подборът на литературата в курса и строго индивидуален, тъй като е свързан с изпълнителските и сценични възможности на студентите. Освен това препоръчителната музикална литература е и част от плана за работа на договорната организация, в които се реализира стажа на студентите.

Assessment:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 50 %