MUSM314 Chamber Music / Singing, Part 3

Annotation:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Да формира и развие у студентите певци изпълнителски и преподавателски умения в тяхната бъдеща дейност. Насочеността е към теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение, както и изграждането на наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване при работата във вокален ансамбъл, висока култура на сценично поведение, певческа дикция, усут за балансираност и принадлежност към целостта на ансамлъба към дадената творба

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Asst. Prof. Ilian Paraskov, PhD

Ermila Chweizer, PhD
Prof. Mario Hossen, PhD
Prof. Lyudmil Angelov

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение

2) могат:

• Изпълнителски и преподавателски умения в бъдещата дейност на студентите

• Наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване в областта на вокалния ансамбъл, чувство на асамлбист


Prerequisites:
успещно завършени курсове MUSM214 и MUSM114

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Individual with tutor

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

камерни произведения от различни стилове и епохи

Assessment:

активност по време на курса

участие в концерти, класови срещи и др.