MUSM275 Fundamentals of Creative Thinking

Annotation:

Този курс е изключително важен за бъдещите изследователи, независимо дали са теоретици или практици, дали за изпълнители или музикални изследователи.

Курсът е индивидуален и изцяло е свързан с конкретните търсения на студенти, под непрекъснатата супервизия на преподавателя.

В него се поставят някои основни постаменти, с които студентът ще може да се доизгради като интересна личност, като артист, като творец. но и да остане като един академично изграден бъдещ музикант.

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Prof. Milena Shushulova, PhD

Course Description:

Competencies:

Студентите имат възможност да затвърдят свои теоретични знания, да бъдат оставени да са креативни и интересни, да направят свои констатации, да бъдат творци във всяко свое действие.

Курсът е изключително важен, за да се съхрани всяка индивидуалност на студента, но да му се помогне да я покаже по свой начин, да я развие и тази му индивидуалност да бъде основа за неговата същност като изпълнител, теоретик, практик и след като се дипломира - добър и уникален професионалист в областта на музиката или танца.
Prerequisites:
Успешно завършване на предварителните семестри в магистърската програма, в която се обучава.

Types:
Distance

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

Литературата е индивидуална, в зависимост от поставените задачи и индивидуалната работа със студента по проект или сценична реализация.