APPM104 Социометрични подходи

Анотация:

Артистични психо-социални практики и психодрама

Преподавател(и):

доц. Харалан Александров  д-р
 Златко Теохаров  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: