MBAM179 Бизнес инвестиции (експерти от бизнеса)

Анотация:

Разкриват се основните инструменти и правила за провеждане на инвестиоционна политика в различни и икономически условия. Придобиват се знания, умения и компетенции пдопомагащи участието в изработването и прилагането на управленченски решения за инвестиране в различни проекти.Характеризират се основни тенденции в промяната на бизнес климата под въздействието на финасовата криза, глобализацията и информатизацията на икономиката.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

- условията и факторите, влияещи върху аргументацията на инвестиционните и управленски решения

- запознават се с основните и съвременни инструменти за характеризиране и изчисляване на икономическата ефективност.

2) могат:

- самостоятелно и в група да обсъждат, аргументират различни аспекти на инвестиционните решения

- да участват в изработването на инвестиционни решения при големи и малки бизнес проекти.
Предварителни изисквания:
Знания по финанси, микро и макро икономика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Пламен Орешарски. Инвестиции: анализ и управление на инвестиционни портфейли

2.Bodie, Kane; Marcus. Essentials of Investments, Irwin 1992

3.John J. Murphy, Technical analysis of the Financing markets. N. Y. I. F. 1999

4.Чарлс Р. Гейтс Уолстрийт. История. Изд. Класика и стил 2009г. гр. София

5.Пламен Пътев Нигохос Канарян. Управление на портфейли АБАГАР, Велико Търново 2008г.

Списания:

The Economist

The Wall street Journal

Business week