VIPM308 Маркетинг и реклама

Анотация:

Живопис

Преподавател(и):

 Дорина Минковска  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: