VIPM307 Пърформанс, инсталации - уъркшоп

Анотация:

• Запознаване с пърформънс изкуството – специфика.

• Сравнителен анализ с пред пърформънсовите форми.

• Осъзнаване на необходимостта от текстова форма.

• Композиране на текстови и емоционални послания.

• Визуализиране на тези послания.

прочети още
Живопис

Преподавател(и):

доц. Михаил Чомаков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• Да изграждат подходящи текстове за специфични изкуства;

• Да интерпретират готови текстове, като ги пригаждат към изискванията на пърформънс формата.

• Да конструират текстови сценарий за специфичен етюд.

• Да раждат самостоятелни идеи подходящи за тази художествена форма.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• В изграждане на текстови форми;

• Умения за интерпретирането им.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Кандински – “Точка и линия в равнината” – издателство “ЛИК”.

2. Кандински – “За духовното в изкуството” – издателство “ЛИК”.

3. М. Фуко – “Думите и нещата” – 1992 – “Наука и изкуство”.

4. Чомски – (фрагменти от трудове).

5. Чатеджа и Дата – “Увод в индийската философия”.

Средства за оценяване:

Курсова работа - проект