VIPM304 Артистични практики в живописта III част

Анотация:

Живопис

Преподавател(и):

проф. Николай Майсторов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: