CASM340 Продуциране на анимационно кино

Анотация:

Продуцирането на един анимационен филм е често област, в която трудно може да се

вникне без реален опит. Съществено се различава от продуцирането на игрален филм, и

за това е добре да се преподава специализирано за анимация.

Този курс се стреми към това, да запознае максимално добре студентите с различните

фази в една продукция и да им даде актуална информация за различните методи на

финансиране в България и Европа.

В продуцирането на един анимационен филм има два основни аспекта, които трябва да са

ясни и добре да работят заедно. На първо място режисурата изисква сценария,

сториборда и художественната стилистика да бъдат изведени до ниво, което позволява

на една продукция да стартира.

Продуцентът от своя страна трябва да изработи бюджет, финансова и продукционна

стратегия, които да са реалистични, убедителни и правилно насочени към избрания

начин на финансиране.

В хода на курса студентите ще бъдат групирани в различни екипи - режисьор /

продуцент, като заедно и екипно ще подготвят една филмова идея до финализиран

проект, готов да бъде представен за финансиране. Посредством този начин, всеки ще

може да се запознае с ролите и специфичните дейности на анимационния продуцент и

режисьор и да бъдат практически подготвени за предизвикателствате на продуцирането

на анимационно кино.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

ас. Весела Данчева-Богданова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Ще получат необходимите познания за начините по които една проекто-идея за анимационен филм се подготвя и представя за финансиране.

Ще се запознаят с основните изисквания и принципи за национално и европейско финансиране на късометражен анимационен филм.

2) могат:

да подготвят собствени проекти за филми, с които да търсят финансиране и реализация.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да са завършили успешно бакалавърската програма "Анимационно кино" с анимационен дипломен филм и да имат дипломен проект за магистърската програма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение и анализ на темата. Основни роли на продуцент и режисъор.
  2. Представяне и анализ на примерни филми, от проекто-идея, финансиране и реализация. Case study 01 - национална продукция.
  3. Представяне и анализ на примерни филми, от проекто-идея, финансиране и реализация. Case study 02 - международна ко-продукция.
  4. Представяне на проекто-идеи на кратки анимационни филми от студентите.
  5. Примери за представяне на филми (pitching) в различни етапи на филмопроизводството, проследаване на процеса на реализация и готовите филм.
  6. Анализ на проекто-идеите на студентите и избор на екип: продуцент и режисъор.
  7. Развиване на проекто-идеите в екип. Планиране на етапите от филмопроизводството и създаване на бюджет.
  8. Представяне на проекто-идеите от всеки екип пред останалите студенти - вътрешен pitching. Анализ и дискусия на всички проекти / екипи.
  9. Доразвиване на проекто-идеите в екип и финализиране на работна книга и бюджет.
  10. Представяне на проекто-идеите от всеки екип пред външна аудитория - pitching.

Литература по темите:

Kit Laybourne - “The Animation Book”, Three Rivers Press, New York, 1998

Ulo Pikkov - “ANIMASOPHY - Theoretical Writings On The Animated Film”, Eesti Kunstiakadeemia, 2010

Catherine Winder and Zahra Dowlatabadi - “Producing Animation”, Focal Press, 2011

David B. Levy - “Animation Development: From Pitch to Production”, Allworth Press, 2009

David B. Levy - “Your Career in Animation: How to Survive and Thrive”, Allworth Press, 2006

Jean Ann Wright - “Animation Writing and Development, : From Script Development to Pitch”, Focal Press Visual Effects and Animation, 2005

Karen Sullivan, Kate Alexander, Aubry Mintz, Ellen Besen - “Ideas for the Animated Short: Finding and Building Stories”, Focal Press, 2013