CASM029 Анимационни школи и естетически тенденции в световната анимация

Анотация:

Курсът представя водещите анимационни школи с техните знакови фигури и емблематични филми, като акцентира на стилистичното разнообразие, специфичните техники и сравнителния анализ между тях. Лекциите развиват знанията, получени в курса по История на анимацията в посока на задълбочения естетически анализ и поставят произведенията в сложния контекст на другите изкуства.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

 Боряна Матеева-Пенева  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите трябва да:

1)знаят

- емблематичните за различните национални школи филми и режисьори

- техния творческия път, графичен стил и техники

- историческото развитие на тези школи

- взаимодействието между тях и другите изкуства в отделните страни и отличителните им естетически характеристики.

2)могат

- свободно да се ориентират в разнообразието от съвременни индивидуални стилове и пластически изкази

- самостоятелно да оценяват жанровото и технологично разнообразие на съвременната анимация и приноса на отделните автори

- да си изградят основите за собствен естетически критерий


Предварителни изисквания:
Да имат сравнително добра обща и филмова култура

Активно и редовно да следят анимационните филми от репертоара в кината. Периодично да следят специализираните в показване на анимационна продукция телевизионни канали.

Да гледат анимационните филми в програмата на "Киномания", "София Филм Фест", различните анимационни седмици, панорами и ретроспективи, организирани от чужди културни институти и филмотечно кино "Одеон", годишнините на видни анимационни творци, програмите, включени в Деня на анимацията 28 октомври и други събития, свързани с анимацията.

Да четат текстовете, публикувани в специализираната преса, свързани с анимационни фестивали и събития у нас и в чужбина, интервюта и портрети на български и чужди анимационни режисьори. Да посещават и активно да участват в срещи и уъркшопове на наши и чужди аниматори.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Школата на Уолт Дисни и американският рисуван филм през 30-те и 40-те години на 20-ти век. Естетически и търговски параметри на дисниевския тип анимация. Влияние върху световния анимационен процес. Положителни и отрицателни аспекти на това влияние.
 2. Школата на UPA – радикален естетически бунт. Преодоляване на Дисниевия модел, тематично и визуално обновление, налагане на модерен графизъм. Обвързаност с променената следвоенна културна ситуация в САЩ. Фундаментално влияние върху модерната изразност на анимацията.
 3. Взаимодействия на авторската и комерсиалната анимация в потока на аудиовизуалната комуникация. Успешни и ниуспешни модели на симбиоза.
 4. Еволюция на Руската школа от 60-те години на миналия век – тематично и графично преодоляване на фолклорно-приказния подражателен модел. От Фьодор Хитрук и Андрей Хржановски до Александър Петров. Знакови филми, индивидуални стилове, тематични пристрастия, техники.
 5. Особености и естетически характеристики на Чешката куклена школа и родовите й връзки с пътуващите куклени представления през 18-ти и 19-ти век в Централна Европа. Филми и стил на Иржи Трънка и влиянието им за възхода на кукленото кино след Втората световна война.
 6. Естетически параметри на Полската анимационна школа. Анимационните филми като специфична художествено-критична реакция на една подтискаща социална реалност. Графичетн стил, тематични пристрастия и техники във филмите на Валериан Боровчик, Ян Леница, Мирослав Кийович, Йежи Кучия, Ришард Чекала, Даниел Шчехура, Стефан Шабенбек, Збигнев Рибчински, Пьотр Думала и др.
 7. Естетически особености на Загребската анимационна школа: графичен стил, наративни модели, специфични теми, герои, хумор. Обиграване на „малкия човек“ във филмите на Боривой Довникович-Бордо. Международният пробив и космополитизъм на Душан Вукотич. Оригиналният принос на Зденко Гаспарович, Неделко Драгич, Златко Гржич, Борис Колар, Златко Бурек и др.
 8. „Канадският феномен“ – естетически параметри и особености на финансирането. Филми и многообразие на изобразителни стилове и техники в творчеството на Керълайн Лийф, Фредерик Бак, Ко Хьодеман, Ишу Пател и др.
 9. Естонска анимационна школа. Абсурдът, сюрреализмът, гротеската и черният хумор като тематични, стилистични и жанрови особености. Филми и творчество на Прийт Пярн и неговите ученици Прийт Тендер, Юло Пиков, Каспар Янцис.
 10. Разнообразие на стилове и техники в Британската анимационна школа. От „Жълтата подводница“ на Джордж Дъннинг през пластилиновите екъни на Ник Парк до куклените спектакли на Бари Първс и Братята Куей.
 11. Големите индивидуалности в световната анимация – „канадският гений“ Норман Макларен. Уникални техники и новаторство. Влиянието на Макларен в налагането на Канадската школа. Чешкият „войнстващ сюрреалист“ Ян Шванкмайер. Уникално и виртуозно използване на комбинирана техника. Влияние върху творчеството на Братята Куей.
 12. Големите индивидуалности на световната анимация – „самотният гений“ Юрий Норщейн. Лабораторно изследване на възможностите на изрезковата техника в неговите филми и особено в „Приказка на приказките“.
 13. Панорамен преглед на естетическите характеристики на Българската анимационна школа. Сравнителен анализ със Загребската школа и тенденциите в модерната анимация на 60-те.
 14. Хибридните форми в анимацията – естетически параметри на дигиталните метаморфози. Панорамен поглед върху нашумели заглавия и режисьори
 15. Панорамен преглед на естетическите характеристики на Българската анимационна школа. Актуални тенденции при смесване на видовете кино в анимацията. Какво означава „документална анимация“. Примери от българската и световната анимация.

Литература по темите:

Енциклопедия "В света на киното" - т. 1. Изд. "Народна просвета", София, 1983. Статия "Анимационно кино" - с. 43

Статии за отделни анимационни филми във "В света на киното" т. 2 ":

"Пътуване до луната" - с.17; сериите "Котаракът Феликс" - с. 50; "Приключенията на Принц Ахмед" - с. 95; "Идеята" - с. 167; "Новият Гъливер" - с. 199; "Самотните призраци" - с. 219; "Снежанка и седемте джуджета" - с. 220; "Попай среща Вилхелм Тел" - с. 261; "Фантазия" - с. 263; "Съседи" - с. 399; "Овчарката и коминочистачът" - с. 409; "Блещукаща пустота" - с. 427; "Необикновен мач" - с.450; "Кратка история" - с. 482; "Възел на кърпичката" - с. 410; "Дяволското откритие" - с. 511; "Лунната птица" - с. 524; "Внимание" - с. 536; "Лъвът и песничката" - с. 538;

Bendazzi, Gianalberto. Cartoons - Le cinema d'animation 1892-1992. Liana Levi, 1992

Maltin, Leonard. The Disney Films. Jessie Films Ltd, New York, 2000

Герчева, Красимира. "Естетика на анимационния филм". Изд. "Наука и изкуство".София, 1979

Маринчевска, Надежда. Квадрати на въображението. Естетика на анимационните техники. София, Титра, 2005

Маринчевска, Надежда. Анимационните хибриди. Титра. София, 2015

Попова, Невелина. Драматургичното пространство на анимацията. Нов български университет., София, 2016

Матеева, Боряна. Анима.bg.Нов български университет. София, 2021

Николова, Цветомира. Хипотезата за "странната долина" и анимацията. Нов български университет. София, 2014

Асенин, Сергей. "Волшебники екрана". Изд."Искусство", Москва, 1974

Тюрпен, Жерар. Урокът на Емил Рейно. Бюлетин на СБФД, 5/1973, с. 2-14

Едера, Бруно. Европейски пионери на анимацията. Бюлетин на СБФД, 5/1973, с. 15-42

Тесие, Макс. Оскар Фишингер и елитът на анимацията. Бюлетин на СБФД, 5/1973,с. 43-52

Анимационното кино днес - малка обиколка на света: Унгария, Швейцария, Италия, Франция, Япония, Югославия, Белгия, Чехословакия, Канада, САЩ, Великобритания, Полша. Бюлетин СБФД, 5/1973, с. 53-89

Брошура "Фестивал на съветската анимация". Изд. БНФ, София ,1983

Брошура "Канадска анимация 1941-1979". Изд. БНФ, София, 1982

Брошура "Иржи Трънка". Изд. БНФ. София, 1987

Уолт Дисни - статии на български език:

Герчева, Красимира. "100 години от рождението на Дисни" - Сп."Кино и

време" 19/1981

Хюз, Р. "Търговия с чудеса" - Сп. "ЛИК" 46/1973, с. 28-32

Дисни, Рой. "Моят брат Уолт Дисни" - Сп. "ЛИК" 5/1968

"Интервю с Мики Маус" - Сп. "ЛИК" 10/1975, с. 27-29

"Загребска школа" - статии на български език:

"Магията на рисувания филм - успехите на югославските творци

Неделко Драгич, Душан Вукотич, Анте Занинович и др." - Сп. "ЛИК" 52/1971,

с. 35-37

Кратък очерк за югославската анимация - "Бюлетин на СБФД" 5/1973, с. 82-84

Юрий Норщейн - статии на български:

Черненко, Мирон: "Светът между кадрите" - творчески портрет на Норщейн -

"Филмови новини" 11/1980, с. 6

Петрушевска, Людмила: "Ако ме помолят да нарисувам портрет на гений" -

Сп. "Киноизкуство" 6/1990, с. 59-62

Фрагменти от Юрий Норщейн: "Киноизкуство" 6/1990, с. 63-72

Норман Макларен - статии на български език

Сп."Филмови новини" 6/1966, с.11

Сп. "Киноизкуство" 5/1966, с. 69

"Бюлетин на СБФД" 5/1988, 64-71 - творчески портрет

Ян Шванкмайер - статии за него:

"Positif" 371, January ,1992, p. 92-93

"Empire", October 1994, p. 55

"Sight and Sound", June 1996, p. 14