CASM028 Компютърни ефекти

Анотация:

• Компютърните ефекти са по скоро правило в съвременното филмопроизводство. Много често съвсем обикновени и рутинни сцени се реализират с помощта на компютъра. Филмите не се снимат, а се създават. Причината не е толкова икономии, колкото контрол и безопасност. Друго което си струва да се отбележи, е че противно на всеобщата нагласа, често се използва 2D. Курсът има за цел да предостави базови знания и умения в областта.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

преп. Красимир Иванов  
гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Базовите понятия и принципи в компютърните ефекти. Най разпространените технологии, както и тенденциите за тяхното развитие.

2) могат:

• Да създават различни ефекти в различни софтуерни пакети за постпродукция тримерна анимация и ефекти като After effects, 3DsMAX и др.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания по софтуер за двуизмерна и триизмерна компютърна анимация;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни производствени етапи в съвременното филмопроизводство.
 2. Софтуер за постпродукция и ефекти. Работа с частици.
 3. Цветови корекции.
 4. Смесване на анимация и видео.
 5. Тракване на камери.
 6. Текущо оценяване.
 7. Създаване на 3D-среда.
 8. Particle Systems - Системи от частици. Particle Flow - Събития за частици. Работа с Particle Flow в 3Ds MAX.
 9. Прихващане на движения. Motion capture.
 10. Работа с Motion flow и Biped crowd в 3Ds MAX.
 11. Финално обсъждане на студентските проекти.

Литература по темите:

Parent, R. Computer animation: Algorithms and techniques. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers, 2002.

Taylor, R. The encyclopedia of animation techniques. Philadelphia, PA: Running Press Book Publishers. 1996.

Weiss, P. Calculating cartoons: Physics simulations create convincing illusions in films and games. Science News, 2002.

Lisa Fridsma, Brie Gyncild. Adobe After Effects Classroom in a Book. Adobe Press, 2021.

Trish and Chris Myer. After Effects Apprentice. Routledge, 2016.

Autodesk 3ds Max 2019: Fundamentals. ASCENT, Center for Technical Knowledge, 2018.