CASM026 Дигитален монтаж на MAC OS (Final cut Pro)

Анотация:

Анимационна режисура

Преподавател(и):

 Стефан Бояджиев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: