CASM027 Основи на игровия дизайн

Анотация:

Анимационна режисура

Преподавател(и):

 Иван Атанасов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: