CASM351 Съвременни тенденции в компютърната графика и анимация

Анотация:

Студентите се запознават с последните новости в компютърната графика и анимация, като избират подходящ софтуер за реализация на дипломният си проект.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

преп. Красимир Иванов  
гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Утвърдилите се в практиката технологии за производство на продукти с анимация;

• Какъв софтуер да изберат за реализация на дипломния си проект.

2) могат:

• Да работят със софтуер за анимация на растерна графика;

• Да работят със софтуер за анимация на векторна графика;

• Да работят със софтуер за тримерно моделиране и анимация.


Предварителни изисквания:
• Елементарна компютърна грамотност

• Умения за рисуване и анимация

• Владеенето на чужд език е препоръчителноФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Компютърната анимация – анимация на системи.
 2. Предимствата на анимацията в динамична среда.
 3. Сутруктура на графичната база данни.
 4. Локални и глобални поделени библиотеки.
 5. Системи координати. Трансформации и деформации.
 6. Растерен софтуер. Йерархии.
 7. Деформатори.
 8. Референтна връзка с изходни файлове.
 9. Упражния. Текущо оценяване.
 10. Векторни софтуери за анимация. Риг и управление на автоматичното създаване на фази.
 11. Кинематики. Проблеми и решения.
 12. Риг и анимация на персонажи в 3DStudio Max. Ригът като йерархия от визуализиращи и не визуализиращи се обекти.
 13. Морф.
 14. Физическо моделиране в Reactor на 3D Studio MAX.
 15. Биологическо моделиране в Biped и Biped crowd в 3D Studio MAX.

Литература по темите:

Autodesk 3ds Max 2022 Fundamentals. ASCENT, 2021.

Prof. Sham Tickoo Purdue Univ. Autodesk 3ds Max 2019 for Beginners. CADCIM Technologies, 2019.

Prof. Sham Tickoo Purdue Univ.Autodesk 3ds Max 2019: A Comprehensive Guide. CADCIM Technologies, 2018.

Autodesk 3ds Max 2019: Fundamentals. ASCENT, Center for Technical Knowledge, 2018.

Andy Beane. 3D Animation Essentials. Sybex, 2012.

Chris Neuhahn. Professional Short Films with Autodesk® 3ds Max®. Josh Book, 2005.