CASM114 Монтаж и сценарий

Анотация:

Курс, необходим за студентите по киноспециалностите в МП Филмово и ТВ изкуство, които ще бъдат запознати с развитието на киноезика, правилата на плавния монтаж и 4-те одновни монтажно-драматургични структури в киното.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

 Петър Петров  
 Елица Гоцева-Барекова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да трансформират литературен текст в киноеквивалент и ще знаят как се пише режисьорска книга, познавайки основните принципи на монтажа.
Предварителни изисквания:
1. Базисна кинокултура - българско и световно кино

2. Владеене на анлийски език е желателно

3. Компютърна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Библиография по темите:

“Техника на монтажа” І, ІІ и ІІІ част – К.Рейсц

“В света на киното” – А.Монтегю

“Езикът на киното” - М.Мартен

“Антология на филмовата мисъл - ІІ част” – Ив. Знеполски

“ Что такое кино?”- А. Базен;

“Киното като изкуство”- Р. Арнхайм

“Съвременни форми на монтажа”- Л.Фелонов

“Практически аспекти на кинодраматргията” – Св. Христова

“Монтажът на аудио-визуалното произведение” – Св. Фингова

“Да направиш филм” – Ф. Фелини

“Моят последен дъх” - Луис Бунюел

“Моите удоволствия на киноман” – М. Скорсезе

“Film Art: An Introduction -The Relation of Shot to Shot: Editing” - David Bordwell, Kristin Thompson

“The Filmmaker’s Handbook” – Edward Pincus and Steven Ascher

“Claiming the Real” – Brian Winston

“Collecting Visible Evidence” – Jane M. Gaines and Michael Renov

“Independent Filmmaking” – Lenny Lipton

“The Bare Bones Camera Course for Film and Video” – Tom Schroeppel

“Making Documentary Films and Reality Videos” – Barry Hampe

“The Altering Eye” Contemporary International Cinema – Robert Phillip Kolker

списания: “Кино”, “Български Екран”, “Documentary”

Средства за оценяване:

Разработка на един литературен текст в 4 различни монтажни варианта, според драматургията му.

Участие в дискусиите и написване на режисьорска книга по литературен текст.