ITTM033 Стаж

Анотация:

Internship at associated partner organisations

прочети още
Технологии в писмения и устния превод

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

hands-on knowledge mastered and skills developed
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Internship at associated partner organisations

Литература по темите:

Depends on the resaerch areas of the individual students